Меню Затваряне

Преводаческа страница

Преводаческа страница

Преводаческа страница – как се определя?

Исторически стандартната преводаческа страница идва от обема текст, съдържащ се в една машинописна страница.

Оценката на обема на писмения превод може да стане според времето, необходимо за превода, или според обема на превеждания текст. В първия случай като измервателна единица на извършената преводаческа услуга служи астрономическият час. Този вид оценка се използва относително рядко. Обикновено се прилага когато се превеждат допълнения или промени във вече съществуващ текст. Когато е трудно да се определи обемът на превеждания и преведения текстови материал. Също така се използва при текстообработка, ако е необходимо да бъде набран или конвертиран текст, който ба бъде преведен чрез CAT-инструмент.

Как се оценява обемът на писмения превод?

Цената на писмения превод може да се договори от клиента и преводача на различни основания за обема му. Дума, ред, стандартна страница (съдържаща определен брой символи, така наречените печатни знаци).

Кое се брои – текстът на входа или вече преведения документ?

Пресмятането може да се осъществи на база както на входящия текст на писмения превод, така и на вече преведения. В много случаи входящият текст е само на хартиен носител. Продуктът на труда на преводача е готовият писмен превод, често на практика се пресмята обемът на вече готовия преведен текст.

Исторически стандартната преводаческа страница идва от обема текст, съдържащ се в една машинописна страница; Снимка: Thom Milkovic

В отделните държави исторически са се наложили различни единици за измерване обема на писмения превод. В някои страни е прието стойността на превода да се базира на дума, без да се отчита броя букви в нея. Това се отнася за САЩ, Франция, Швеция и много други. В други — на база хиляда думи (Великобритания и Ирландия). В трети — за един ред, като стандартният ред съдържа 55 символа (Германия).

Как в България се определя стандартната преводаческа страница?

В България, Русия и някои други страни обикновенно за основа се взима стандартната (условната) преводаческа страница, съдържаща определено количество знаци (символи). Една стандартна (условна) страница обикновено съдържа 1800 печатни знака готов писмен превод (или 1620 знака входящ текст). За печатни знаци се считат всички видими печатни знаци (букви, цифри, препинателни знаци и т.н.) и всички паузи между думите. Количеството символи в документа много лесно се определя чрез програмни продукти, например функцията „Word Count“ в Microsoft Word.

Исторически тази мерна единица идва от обема текст, съдържащ се в една машинописна страница (58-60 символа в ред, 28-30 реда на страница).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *