Меню Затваряне

Локализация

Локализацията създава версии на даден продукт на различни езици и го адаптира към съответната култура и други особености на местния пазар. Целта е текстът да звучи така, все едно е създаден в съответната страна за нейните жители. Локализацията е изключително полезна при навлизането в нови пазари.

Локализацията създава версии на даден продукт на различни езици и го адаптира към съответната култура и други особености на местния пазар. Целта е текстът да звучи така, все едно е създаден в съответната страна за нейните жители. Локализацията е изключително полезна при навлизането в нови пазари.

Локализация
Локализацията е изключително полезна при навлизането в нови пазари; Photo by Joshua Hoehne