Меню Затваряне

Устен превод

Устният превод прави възможно общуването между хора, които говорят на различни езици. Професията на устния преводач е древна като човешката цивилизация.

Устният превод прави възможно общуването между хора, които говорят на различни езици. Професията на устния преводач е древна като човешката цивилизация.

Устните преводи биват: консекутивен превод (последователен) и симултанен превод (синхронен).

Последователният (консекутивен) превод е подходящ при ползването на една езикова комбинация, за събития с по-малка аудитория, придружаване, делови срещи. В днешно време технологиите дават възможност за широкото му прилагане и при онлайн събития, за превод да конферентни срещи и телефонни разговори.

Симултанният (синхронен) превод се ползва при превод на събития с по-голяма аудитория, и/или в които са включени повече от една езикови комбинация. При този вид превод, освен, че се използва специализирано оборудване за симултанен превод, като шумоизолирани кабини, многоканални пултове и индивидуални слушалки, за всяка езикова комбинация работят по двама устни преводачи, така че да се гарантира непрекъснатост на синхронния превод.

Освен това, предлагаме оборудване на симултанен превод като кабини, пултове, слушалки, централно озвучаване, мелтимедийно оборудване.

Свържете се с нас за повече информация и безплатна консултация относто устните преводи и оборудването за тях!

Устният превод е симултанен и консекутивен
Устният превод е симултанен и консекутивен; Photo by Chase Chappell