Меню Затваряне

Заклет преводач – как да станете такъв

Заклет преводач, подписва преводи за легализация на документи

Заклет преводач – това е упълномощено да извършва официални писмени и устни преводи лице.

Като резултат на дейността му на преводач, документите придобиват съответната правна сила. Например, при легализацията на писмен официален документ, за да бъде признат, се удостоверява истинността на подписа на заклетия преводач. Работа на заклет преводач с устни преводи – превод в нотариална кантора при сключване на сделка, в съда, полицията и др.

Как можете да станете заклет преводач?

Това е много лесно. За целта трябва да имате диплома, удостоверяваща владеенето на съответния език, оценка по-висока от „много добър“ (4,50) и съответния хорариум. Подробности можете да научите в Заповедта на Министъра на външните работи, определяща временния режим за легализация. Трябва да изтеглите декларация на преводача, която да попълните и подпишете пред нотариус, който да удостовери подписа ви.

Също така, трябва да направите нотарилно заверен препис на дипломата и приложението към нея. Ако са настъпили събития, в резултатат на които има промяна на името ви, трябва да приложите и нотариално заверен документ за това (например, удостоверение за сключен брак, съдебно решение за развод или друго). По всички въпроси относно положението ви на заклет преводач, процеса на легализация, както относно формулярите можете да се обърнете към отдел „Консулски отношения“ на МВнР.

Къде да внесете необходимите документи?

В този вид, нотариално завереният препис на дипломата и декларацията на преводача се внасят в МВнР. А по-точно в сектор „Легализации и заверки” на дирекция „Консулски отношения” на Министерството на външните работи на ул. Александър Жендов. Самият процес на сертифициране на заклетия преводач трае около един месец. След което вие ще можете да подписвате преводи за легализация в чужбина на съотвветния език като заклет преводач.

Как стои въпросът при превод и легализация на чуждестранен документ за България?

За да бъдат признати и да послужат пред българските институции, издадените от друга държава документи, когато за тези документи се изисква да бъдат удостоверени с Апостил или легализирани, следва да бъдат оформени по определен начин.

Той зависи от това, дали съответната държава е страна по Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове. Или дали между нея и Република България има влязъл в сила и все още действа Договор за правна помощ. Вйзможно е, тази държава да не попада в нито една от първите две групи държави.

Как да бъде заверен подписа ви на заклет преводач при превод на чуждестранен документ?

За чуждестранен документ, преведен на български език, предназначен за ползване на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен от български нотариус. Понеже МВнР вече не издава удостоверения на преводачите (виж „Заповед за временен режим“ горе), преводачът представя пред нотариуса диплома (сертификат) за владеене на език и декларация на преводача. Нотариусът може да направи копие на дипломата и заедно с декларацията да направи досие на заклетия преводач. Процедурата се повтаря за всяка отделна нотариална кантора.

Заклет преводач, подписва преводи за легализация на документи
Заклет преводач, подписва преводи за легализация на документи; Снимка Ben Mullins

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *