Меню Затваряне

Заклет преводач – как да станете такъв

Заклет преводач, подписва преводи за легализация на документи

Заклет преводач – това е упълномощено да извършва официални писмени и устни преводи лице.

Като резултат на дейността му на преводач, документите придобиват съответната правна сила. Например, при легализацията на писмен официален документ, за да бъде признат, се удостоверява истинността на подписа на заклетия преводач. Работа на заклет преводач с устни преводи – превод в нотариална кантора при сключване на сделка, в съда, полицията и др.

Как можете да станете заклет преводач?

Това е много лесно. За целта трябва да имате диплома, удостоверяваща владеенето на съответния език, оценка по-висока от „много добър“ (4,50) и съответния хорариум. Подробности можете да научите в Заповедта на Министъра на външните работи, определяща временния режим за легализация. Трябва да изтеглите декларация на преводача, която да попълните и подпишете пред нотариус, който да удостовери подписа ви.

Също така, трябва да направите нотарилно заверен препис на дипломата и приложението към нея. Ако са настъпили събития, в резултатат на които има промяна на името ви, трябва да приложите и нотариално заверен документ за това (например, удостоверение за сключен брак, съдебно решение за развод или друго). По всички въпроси относно положението ви на заклет преводач, процеса на легализация, както относно формулярите можете да се обърнете към отдел „Консулски отношения“ на МВнР.

Къде да внесете необходимите документи?

В този вид, нотариално завереният препис на дипломата и декларацията на преводача се внасят в МВнР. А по-точно в сектор „Легализации и заверки” на дирекция „Консулски отношения” на Министерството на външните работи на ул. Александър Жендов. Самият процес на сертифициране на заклетия преводач трае около един месец. След което вие ще можете да подписвате преводи за легализация в чужбина на съотвветния език като заклет преводач.

Как стои въпросът при превод и легализация на чуждестранен документ за България?

За да бъдат признати и да послужат пред българските институции, издадените от друга държава документи, когато за тези документи се изисква да бъдат удостоверени с Апостил или легализирани, следва да бъдат оформени по определен начин.

Той зависи от това, дали съответната държава е страна по Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове. Или дали между нея и Република България има влязъл в сила и все още действа Договор за правна помощ. Вйзможно е, тази държава да не попада в нито една от първите две групи държави.

Как да бъде заверен подписа ви на заклет преводач при превод на чуждестранен документ?

За чуждестранен документ, преведен на български език, предназначен за ползване на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен от български нотариус. Понеже МВнР вече не издава удостоверения на преводачите (виж „Заповед за временен режим“ горе), преводачът представя пред нотариуса диплома (сертификат) за владеене на език и декларация на преводача. Нотариусът може да направи копие на дипломата и заедно с декларацията да направи досие на заклетия преводач. Процедурата се повтаря за всяка отделна нотариална кантора.

Заклет преводач, подписва преводи за легализация на документи
Заклет преводач, подписва преводи за легализация на документи; Снимка Ben Mullins

9 Comments

 1. Янев

  Здравейте. Може ли разяснение на това: „Самият процес на сертифициране на заклетия преводач трае около един месец.“
  Какво ще рече сертифициране – издават ли някакъв документ в резултат на процедурата, в правилника нищо не са посочили по въпроса. Като го чета (ако го спазват), изглежда, че диплома и декларация могат да бъдат представени едва ли не с първия превод, който подавам за заверка.

  Също така знаете ли дали приемат документи по пощата/куриер?

  Поздрави.

  • Nu Colours Agency

   С уговорката, че информацията е актуална към момента на писане на публикацията, отговарям подред:

   Може ли разяснение на това: „Самият процес на сертифициране на заклетия преводач трае около един месец.“

   Това е законният срок, в който МВнР одобрява или не одобрява заклетия преводач, който да може да подписва преводи от български на чужд език.

   Какво ще рече сертифициране – издават ли някакъв документ в резултат на процедурата, в правилника нищо не са посочили по въпроса.

   Не, от 2019 г. такъв документ не се издава от МВнР. Положението е „временно“, но никой не знае до кога.

   Като го чета (ако го спазват), изглежда, че диплома и декларация могат да бъдат представени едва ли не с първия превод, който подавам за заверка.

   Не. Пред МВнР ще можете да подписвате, след като ви се обадят (или вие им се обадите) и ви кажат, че сте одобрен. Иначе, пред нотариус, за преводи от чужд на български език е така – идвате с дипломата и декларацията и подписвате.

   Също така знаете ли дали приемат документи по пощата/куриер?

   Трябва да проверите. Аз не съм ползвал такава услуга. Но можете да помолите някой познат, или агенция, да входира документите ви там.

   Надявам се, да съм бил полезен.

 2. Георгиева

  Здравейте,

  Може ли малко повече разяснение относно това:

  „Понеже МВнР вече не издава удостоверения на преводачите (виж „Заповед за временен режим“ горе), преводачът представя пред нотариуса диплома (сертификат) за владеене на език и декларация на преводача.“

  Декларация на преводача е тази декларация, която се подава към МВнР ли?

  • Nu Colours Agency

   Можете да използвате образеца, подписвате и я оставяте в нотариалната кантора, за да ви направят досие, заедно с копието на дипломата или сертификата за владеене на език. Не е необходимо декларацията и копието на сертификата да са нотариално заверени (както се прави за консулски отдел).

 3. Нели

  Здравейте,

  Когато си подавах документите в Консулския отдел на МнВР, може би преди година, ми казаха, че нотариална заверка се налага само когато правя превод от български език на чужд език, а при превод от чужд език на български, не се налага. От това, което чета излиза, че е обратно? Иначе казано, кога може да се подпиша на превода без да има нужда от нотариална заверка и кога е необходима? И съответно, без списък или сертификат, как мога да докажа, че имам право да превеждам? Благодаря предварително за уточненията!

  • Nu Colours Agency

   Точно обратното е: нотариална заверка за удостоверяване подписа на заклет преводач се изисква, когато официалният документ е издаден в друга държава на чужд език. Когато е необходимо, той трябва да е снабден и със заверка Апостил. Когато превеждате български официален документ, вашият подпис трябва да бъде удостоверен в консулски отдел на външно министерство. Забележете, става въпрос за официални документи. Ако се превежда някакъв частен документ – например, декларация – тя се подписва при нотариус, който удостоверява подписа, а при нужда и съдържанието на документа, следва Апостил в Министерство на правосъдието, след което закретият преводач превежда документа, подписва го според изискванията и преводът и оригинала отиват в консулски, където се удостоверява подписа на колегата-преводач. Всеки казус си има нюанси, едва ли бих могъл да опиша всичко накуп.

   За да удостоверите владеенето на език пред нотариус и започнете да подписвате преводи в кантората му, представяте диплома или сертификат за съответния език и попълвате декларация на преводача – нотариусът трябва да направи копие (не е нужно да е нотариално заверено) на дипломата и заедно с попълнетата и подписана от вас декларация ви прави досие при себе си. И така за всяка следваща нотариална кантора, с която ще работите.

   Надявам се, да съм бил полезен.

 4. Гюлфие Алиева

  Здравейте, каква диплома трябва да има един човек за да стане заклет преводач? Достатъчно ли е, да има само сертификат за завършен език? Каква степен се изисква?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *